Condiţii de promovare a anilor de studii 2021 / 2022